Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post via adressen:
styrelsen@brfriksby.se

Vi besvarar mail så fort som möjligt.
Expeditionen är bemannad under helgfria måndagar udda veckor kl 18-19.

Ordförande
Margareta Cannerheim

Ledamöter
Lars Engvall
Marie-Luise Domander
Markus Lindberg
Jakob Forssell
Tommie Johansson

Suppleanter
Jan-Eric Andersson
Erik Kvist
Pär Norgren

Valberedning
Peter Larm
Kerstin Nörler
Jan Stigwall
Marie Johnil