Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post via adressen:
styrelsen@brfriksby.se

Vi besvarar mail så fort som möjligt.
Expeditionen är bemannad under helgfria måndagar udda veckor 18-19.

Nästa styrelsemöte:
TBD

Ordförande
Margareta Cannerheim

Ledamöter
Monica Gustafsson
Lars Engvall
Cecilia Virdegård
Marie-Luise Domander
Henrik Olofsson
Markus Lindberg

Suppleanter
Jakob Forssell
Olov Haag
Jan-Eric Andersson

Valberedning
Maria Hagbom
Peter Larm
Kerstin Nörler
Jan Stigwall