Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post via adressen:
styrelsen@brfriksby.se

Vi besvarar mail så fort som möjligt.
Expeditionen är bemannad under helgfria måndagar udda veckor 18-19.

Nästa styrelsemöte:
15 sept


Ordförande
Jan Stigwall

Ledamöter
Kerstin Nörler
Jan Stigwall
Monica Gustafsson
Linda Antonsson

Suppleanter
Tobias Regin
Ashraf Abdollahi
Olov Haag

Valberedning
Tobias Wilbs
Maria Hagbom