Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post via adressen:
styrelsen@brfriksby.se

Vi besvarar mail på måndagar, onsdagar och fredagar samt finns på plats på expeditionen under helgfria måndagar mellan 18-19.

Kommande ordinarie styrelsemöten under 2019 är planerade att äga rum klockan 19.00 på expeditionen den 7 januari, 4 februari, 4 mars, 1 april, 6 maj, 3 juni,
5 augusti, 2 september, 7 oktober och 5 november.

Ordförande
Margareta Cannerheim

Ledamöter
Marie-Louise Domander
Jan-Eric Andersson
Per Sandström
Tobias Regin
Lars Engvall
Cecilia Virdegård

Suppleanter
Per Gifvars
Peter Larm
Fredrik Storck

Valberedning
Omar Azam
Kerstin Nörler
Tobias Wilbs
Sanna Söderström