Styrelsen

Styrelsen kan nås på e-post via adressen:
styrelsen@brfriksby.se

Vi besvarar mail så fort som möjligt.
Expeditionen är bemannad under helgfria måndagar udda veckor kl 18-19.

Ordförande
Margareta Cannerheim

Ledamöter
Monica Gustafsson
Lars Engvall
Cecilia Virdegård
Marie-Luise Domander
Henrik Olofsson (uppdrag avslutat pga flytt)
Markus Lindberg

Suppleanter
Jakob Forssell
Olov Haag (uppdrag avslutat pga familjeskäl)
Jan-Eric Andersson

Valberedning
Maria Hagbom
Peter Larm
Kerstin Nörler
Jan Stigwall