Information om renovering

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätt till din bostad, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Allmän aktsamhet gäller. Vi är rädda om och vårdar vår gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Regler för renovering av lägenhet

Kommun och styrelse måste godkänna

För att du ska få lov att göra väsentliga ändringar i din lägenhet, måste du enligt plan- och bygglagen göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Även bostadsrättsföreningens styrelse måste godkänna ändringarna.

Vad är väsentliga förändringar?
Som väsentliga ändringar räknas till exempel åtgärder som berör bärande konstruktioner, avsevärt förändrar planlösningen eller påverkar ventilation, vatten, gas, värme och avlopp. Du måste kunna visa upp intyg om väggarnas kvalitet. Om det är osäkert huruvida en vägg är bärande eller inte, måste du anlita en byggnadskonstruktör eller hämta in säkra uppgifter via byggnadsnämnden.

Vår förvaltare Nordstaden ansvarar för renoveringsansökningar, maila simon@nordstaden.se.

Viktigt att veta

Ej bärande innerväggar är ditt ansvar som bostadsrättsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

För att undvika framtida vattenskador, ska du vid renovering/ombyggnad i våtrum följa Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem måste utföras av behörig elektriker. Om din ombyggnad berör fastighetens stigarledning, elcentral eller det ordinarie nätet, måste den först dokumenteras på ritning och godkännas av föreningens styrelse.

Ombyggnad av fastighetens gas- och vvs-system måste utföras av för uppgiften utbildad och godkänd person. Även i detta fall behövs styrelsens medgivande.

Du får inte sätta igen befintlig ventilation, inte heller ändra till annan typ av ventilation.

Det är du som bostadsrättsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Detta får inte placeras i föreningens grovsoprum eller container, och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, vind och gård.

Tänk på att inte störa dina grannar i samband med ombyggnad. Anslå gärna i portuppgången innan du sätter igång. Ombyggnadsarbetet får inte utföras på kvällar eller nätter.