Ordnings- och trivselregler

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara nyttjanderätt till din bostad, du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Allmän aktsamhet gäller. Vi är rädda om och vårdar vår gemensamma egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

Ordnings- och trivselreglerna gäller för dig som bostadsrättsinnehavare, familjemedlem, gäst, andrahandshyresgäst, inneboende samt för inhyrda hantverkare.

BRANDSKYDD

 • Ur brandskydds- och utrymningssynpunkt ska trapphus samt övriga öppna gemensamma utrymmen hållas fria. Här får inga lösa föremål finnas.
 • Rökning är inte tillåten i trapphusen, i garagen eller i övriga gemensamma utrymmen.
 • Grillning på balkongen är tillåten med elgrill. Grillning med kol eller gas får endast ske på anvisade platser. Detta inkluderar även de lägenheter som har egna uteplatser.

SÄKERHET

 • Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att entrédörrar, garageportar och dörrar till förråd är ordentligt låsta. Kontrollera att entréporten och garageporten går i lås efter in- och utpassering.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Meddela gärna någon granne när du är bortrest under en längre tid. Be också någon att ta hand om din post när du är borta.

BALKONGER OCH UTEPLATSER

 • Tak, fasad och balkonger tillhör föreningen. Inga montage eller ingrepp får göras utan styrelsens skriftliga godkännande. Egen parabol/utomhusantenn får inte sättas upp.
 • Visa hänsyn till dina grannar när du använder din balkong eller en uteplats.

STÖRANDE AKTIVITETER

 • Våra fastigheter ska präglas av nattro från kl 22.00 – kl 07.00. Det betyder att ljudanläggningar inte ska störa andra. Arbete med störande maskiner (exempelvis borrmaskin) får då inte förekomma.
 • Om du ska ha fest med risk för störning – meddela dina grannar i god tid.

SOPOR OCH AVFALL

 • I sopnedkast och sopkärl får endast välpaketerade hushållssopor kastas. I tidningskärlen ska enbart tidningar kastas och övrigt avfall, skrymmande gods liksom farligt avfall måste var och en själv transportera eller låta transportera till en återvinningsstation.

FÖRRÅDSUTRYMMEN

 • Tänk på att titta till de saker du förvarar i ditt källarförråd. Du ansvarar själv för dina ägodelar.