Vad diskuteras på styrelsemötena?

För att alla ska kunna följa vad som händer i och omkring BRF Riksby kommer vi här på hemsidan att kortfattat berätta vad som avhandlas på våra styrelsemöten framöver. Sedan stämman har vi hunnit sammanträda två gånger, nedan följer en kort sammanfattning vad som diskuterades.

På styrelsemötet den 12 januari avhandlades nästan uteslutande formalia kring styrelsearbetet samt ansvarsområden för respektive styrelsemedlem, fördelning av styrelsearvoden, sammanträdestider samt öppettider på expeditionen (som även fortsättningsvis kommer att vara bemannad måndagar ojämna veckor mellan kl 18 och 19).

På mötet den 2 februari diskuterades de motioner som bifalldes vid årsstämman den 16 december 2020:

  • Kollektivt bredband – kontakt har inletts med Comhem, Telenor och Stockholms stadsnät angående kollektivt avtal för bredband tillsammans med Brickbandet och Norrby. Mer detaljer kring alternativ för genomförande och definitivt kostnadsförslag ska tas fram.
  • Renovering av tvättstugorna
  • Byte till nytt sophanteringssystem

Genomgång av budget och även genomgång av tomträttsavgälden som kommer att öka de kommande åren fram till 2026/2027.

Den vägbom som tidigare var placerad utanför Vadmalsvägen 13-15 kommer att ersättas eftersom marken där inte tål vikten av tyngre fordon.

Hantering av Cliq-nycklarna kommer fortsättningsvis att hanteras av Kungslås. Ytterligare info om detta kommer senare.

Vi har vårt nästa möte den 2 mars 2021.

Mvh,
Styrelsen

Kommentera