Staden vill bygga nytt studentboende!

Ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Åkeshov 1: 1 vid kv Vadmalen i stadsdelen Riksby Stockholm har upprättats av stadsbyggnadskontoret. Planförslaget avser att pröva omfattning, placering och utformning av ny bostadsbebyggelse med 77 studentlägenheter i form av två husvolymer med nio respektive fyra våningar.
Planförslaget visas under tiden 25 feb–6 april 2020 i FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.  Planförslaget visas även på Brommaplans bibliotek, de tider då lokalen har öppet samt på stadsbyggnadskontorets hemsida http://www.stockholm.se /detaljplaner
Brf Riksbys och Brf Brickbandets styrelse har gemensamt skrivit en partsinlaga där vi tar upp de olägenheter som kan drabba flera av våra medlemmar samt att man inte tar hänsyn till den unika 40-talsmiljö vi har här i Riksby.
Om ni har några egna synpunkter så tveka inte att skicka in dessa skriftligen senast den 6 april 2020 till
Stadsbyggnadskontoret
Box 8314
104 20 Stockholm
Alternativt via e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
Översikt Projektbild

Kommentera