Sammanfattning från styrelsemötet den 7 oktober

Hej grannar!

Vid senast mötet diskuterade styrelsen bland annat snöröjning, installationen av spaltventiler, årsstämman, städdag och kommande projekt.

Snöröjning
Eftersom vintern är antågande beslutade styrelsen på mötet att upphandla L8 som fortsatt utförare av snöröjning. Styrelsen har sedan tidigare goda erfarenheter av L8.

Spaltventiler
Installationen av spaltventiler har påbörjats. På grund av väldigt smalt utrymme ovanför fönstret behövdes specialtillverkade ljuddämpare beställas. I de lägenheter som ska ha ljuddämpare kommer därför montering av dessa att ske något senare.

Städdag och årsstämma
Vid mötet diskuterade styrelsen vilka förberedelser som behöver göras inför städdagen och årsstämman. Separata utskick kommer de närmaste dagarna om dessa två händelser.

Framtidsprojekt
Styrelsen beslutade vid senaste mötet att fasaden ska förbättras på Kvarnbacksvägen 100-102 samt Kvarnbacksvägen 105-107. Tidigare har styrelsen även beslutat att fasaden på Kvarnbacksvägen 99 -103 ska förbättras. Därtill diskuterade styrelsen även frågor rörande nytt sopsystem och tvättstuga.

Kommentera