Sammanfattning från styrelsemötet den 6 maj

Hej grannar!

Vid mötet den 6 maj diskuterade styrelsen bland annat nya utemöbler, parkeringsplatser, sopsortering och öppettider för expeditionen i sommar.

Parkeringsplatser

Styrelsen diskuterade hålen i marken vid flera av föreningens parkeringsplatser. Den tekniska förvaltaren ska fylla dessa med grus. Styrelsen har också beställt målning av linjerna runt parkeringsplatserna.

Nya utemöbler

Styrelsen har även beställt ett par nya utemöbler liknande de som vår grannförening Brickbandet har. Dessa bör finnas på plats i mitten av juni. Under dessa två länkar kan du se hur de nya möblerna kommer att se ut:

https://www.uteprodukter.se/park-och-utemiljo/bankbord-fyran/3030
https://www.uteprodukter.se/park-och-utemiljo/bankbord-idun-med-ryggstod/3029

Sopsortering

Sedan förra mötet har styrelsens arbetsgrupp träffat träffat flera entreprenörer. Utmaningen idagsläget är hitta lämpliga platser för sopstationer som ligger på föreningens mark. Därtill ska styrelsen ta ställning till för- och nackdelar med att gräva ner sopstationerna eller att ha dem ovan jord.

Öppettider på expeditionen i sommar

Expeditionen kommer ha öppet följande måndagar i sommar: 3 juni, 10 juni, 17 juni,24 juni, 8 juli, 22 juli, 5 augusti, 12 augusti, 19 augusti och 26 augusti.

Trevlig helg!
Styrelsen

Kommentera