Sammanfattning från styrelsemötet den 3 augusti

Hej grannar!

vid senaste styrelsemötet den 3 augusti beslutade man när nästa årsstämma ska hållas. Vidare gjordes en första presentation om en eventuell gemensam upphandling av bredband.

Beslut om årsstämma och motioner
Vidare beslutade styrelsen att årsstämman 2019 ska hållas den 27 november klockan 19.00. De medlemmar som vill skicka in motioner ska skicka in dessa senast en kalendermånad före årsstämman.

Gemensam upphandling av bredband
Vid förra årsstämman föreslog ett par medlemmar att föreningen ska titta på möjligheterna till gemensam upphandling av bredband. Vid senaste mötet presenterade Niklas Josefsson som tillsammans med Omar Azam har åtagit sig uppgiften möjliga vägar framåt. Beslut om eventuell upphandling kommer att ske på kommande årsstämma.

Andra pågående projekt
Vidare fortsätter styrelsen titta på sophanteringssystemet, renovering av tvättstugorna samt arbetet med fasadbytet.

Trevlig sommar!
/Styrelsen

Kommentera