Sammanfattning från styrelsemötet den 28 oktober

Hej grannar!

När styrelsen träffades den 28 oktober diskuterade man årsredovisning, årsstämman, installation av spaltventiler och översynen av husens taksnurror/aspiratorer.

Årsredovisning
Under mötet gick styrelsen igenom årsredovisningen för verksamhetsåret 2018/2019. Årsredovisningen har idag skickats ut till samtliga medlemmar. Årsredovisningen ser i lite annorlunda ut jämfört med tidigare år. Detta beror på att vi numera har Nordstaden som ekonomisk förvaltare. Nordstaden har också valt att lägga vissa kostnader under andra kostnadsposter än vad Storholmen gjorde. Det innebär att det på detaljnivå kan det vara lite svårt att jämföra resultaten. Styrelsen kommer gå igenom detta på årsstämman.

Därtill innehåller årsredovisningen bla styrelsens svar på de motioner som har inkommit. Dessa kommer även att publiceras på vår webb och besvaras på årsstämman.

Årsstämma den 27 november klockan 19.00
I år kommer årsstämman att vara den 27 november klockan 19.00. Plats för stämman är Brickbandets gemensamhetslokal på Dukvägen 24.
Inför frågestunden vore styrelsen tacksamma ifall föreningens medlemmar kan inkomma med sina frågor senast en vecka innan för att säkerställa att svaren blir korrekta och tydliga.

Installation av spaltventiler
Styrelsens intryck hittills är att arbetet fortlöper på ett bra sätt. Det är DN Bygg som sköter kontakten med de boende.

Husens taksnurror/aspiratorer
Indoor Energy har gjort en genomgång av samtliga taksnurror/aspiratorer som sitter på husens tak. Taksnurrorna/aspiratorerna sitter på husens tak för att förbättra luftkvaliteten i lägenheterna. Vid genomgången visade det sig att alla taksnurror/aspiratorer fungerade utom tre. Dessa tre finns på Damastvägen 4a och på Riskbyvägen 4a och på Riksbyvägen 24 och 26. Styrelsen ska nu se till att dessa åtgärdas.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera