Sammanfattning från styrelsemötet 4 mars

Hej grannar!

Vid mötet den 4 mars diskuterade styrelsen datum för städdag, kommunikationsplan, omsättning av parkeringsplatser, sopsystem, föryngring av träd och buskar samt sandsopning, gräsklippning och snöröjning.

Städdag och uppmärkning av cyklar den 27 april
Styrelsen har beslutat att vårens städdag kommer att äga rum den 27 april. Även i år kommer föreningen hyra in en container för att underlätta städningen. Därtill har styrelsen beslutat att alla cyklar i föreningen ska märkas upp för att möjliggöra rensning av trasiga och oanvända cyklar i höst.

Kommunikationsplan
Styrelsen beslutade att verka för att genomföra den kommunikationsplan som presenterades vid mötet. Se separat utskick.

Omsättning av parkeringsplatser
Vid mötet framkom det att omsättningen av parkeringsplatser i föreningen har ökat. Det är dock fortfarande kö för att få en parkeringsplats.

Sopsystem
Styrelsen beslutade vid mötet att tillsätta en arbetsgrupp som ska titta på alternativa sopsystem till föreningen. Målet är både att spara pengar och skapa bättre förutsättningar för att sortera sopor.

Fortsatt föryngring av träd och buskar
Styrelsen har beslutat att träd och buskar ska beskäras antingen i juli, augusti eller september. Styrelsen beslutar att föreningens tekniska förvaltning ska titta på att beskära buskage.

Sandsopning, gräsklippning och snöröjning
Från och med i april kommer vår tekniska förvaltning att ta över gräsklippning och snöröjning. Därtill beslutade styrelsen att sandsopning ska beställas så fort våren har tagit ett stadigt grepp om Stockholm.

Snart kommer våren!

/Styrelsen

Kommentera