Sammanfattning från styrelsemötet 4 februari

Den 4 februari hade styrelsen möte. Vid mötet diskuterade man bland annat skötsel av fastigheter och dess omgivningar, uppdateringar av hemsidan och omförhandling av lån.
Buskage och rensning av hängrännor
Föreningens tekniska förvaltare Brickbandet anser att de buskage som finns på föreningens mark behöver ses över. Styrelsen beslutade vid mötet att det ska göras en inventering i april för att avgöra vad som ska gallras.
Styrelsen har mottagit en offert rörande rensning av hängrännorna, men innan man går vidare vill styrelsen ta in offerter från ytterligare två bolag.
Uppdateringar av hemsidan och ytterligare kommunikation
Hemsidan har uppdaterats och ett par sidor som tidigare låg under internt ligger nu under fliken – Mer om Brf Riksby. Dessa sidor kommer man åt utan inlogg. Därtill har det skapats en sida som heter – information om renovering.
Vidare har styrelsen påbörjat arbetet med en kommunikationsplan samt diskuterat om hur informationen till nyblivna medlemmar ska utökas.
Omförhandlade lån
Styrelsen har förhandlat ny ränta på ett lån vars bidningstid har löpt ut. Lånet som omfattar totalt 800 000 kronor har bundits i tre år. Räntan på lånet är nu 1,22 istället för 1,35.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera