Sammanfattning från styrelsemötet 1 april

Hej grannar!

Vid mötet den 1 april diskuterade styrelsen bland annat vad som ska göras i samband med städdagen och märkning av parkeringsplatser.

Städdag 27 april
Vid förra mötet beslutade styrelsen att föreningens vårstädning kommer att äga rum den 27 april. Vid mötet den 1 april enades styrelsen om att hyra in en container där man kan slänga skräp, vidare är det uppskattat om en del av våra utemöbler kan bäras ut och om alla hjälps åt att plocka lite skräp. Därtill kommer alla cyklar att märkas upp i våra cykelrum. De cyklar som har kvar sin uppmärkning kommer sedan att samlas in vid höststädningen och därefter förvaras i pannrummet. Detta görs för att på sikt skapa lite mer utrymme i cykelrummen. Passa även på att ställa dina frågor till styrelsen. Vid städdagen bjuds det på kaffe och bulle. Kom ihåg att ju fler vi blir desto snabbare går det!

Märkning av parkeringsplatser
Vid mötet beslutade styrelsen att ta in offerter för att märka upp föreningens parkeringsplatser med tydliga vita linjer. Målet är att platserna ska vara uppmärkta senast innan midsommar.

Ha en fin kväll!
Styrelsen

Kommentera