Sammanfattning från årstämman och de senaste styrelsemötena

Kära Medlemmar,

Årsstämman

Här är länkar till Stämmoprotokoll 2019 samt årsredovisning 2018-2019

Gällande de beslut och frågor som togs upp på stämman så jobbar styrelsen med att klargöra frågorna om årsredovisningen och presenterar dem så snart det är utrett.
Gällande råttproblemet som finns i området har brickbandet extra koll under vintern och Styrelsen i samarbete med Brickbandet ska diskutera frågan vidare i samråd med Anticimex för att inrätta en åtgärdsplan.

Sammanfattning från styrelsemötena 16/12 och 7/1

Den nya styrelsen har satt sig in i föreningens åtaganden och tidigare rutiner. Det har varit en utmaning då näst intill hela styrelsen är nyvald. Därav har detta nyhetsbrev dröjt.

Utmaningarna som vi ser i att det endast är 6 medlemmar i styrelsen är att vissa uppdrag kommer att ta lite längre tid. Samarbetet med Brickbandet kommer att utökas för att avbelasta styrelsen. Men samtidigt nå en högre kvalitet för medlemmarna.

Ett steg i detta är att expeditionens öppettider från och med 13 januari kommer att vara helgfria måndagar udda veckor kl. 18-19.
Styrelsen finns fortfarande tillgängliga via mail med samma svarsfrekvens som tidigare.

På sina möten har styrelsen har diskuterat tidigare beslut som föregående styrelse tagit. Det har även samtalats om eventuella kommande projekt såsom renovering av tvättstugor, översyn av gästlägenheten, fasadrenoveringar, sophantering och givetvis råttproblemet som finns.

Inga större beslut har tagits i dagsläget då styrelsen har valt att lägga tiden på att sätta sig in i det ekonomiska läget i föreningen.

Kalendarium för styrelsemötesdatum och städdagar skickas ut i ett separat nyhetsbrev.

Väl mött,
Styrelsen

Kommentera