Sammanfattning från 2 september samt nyhetsbrev

Hej grannar!

Vid senaste styrelsemötet diskuterades städdag, årsstämma, ventilationen, översyn av lägenheter och föreningens prioriterade framtidsprojekt.

Nyhetsbrev 2

Städdag den 27 oktober
Lördagen den 27 oktober kommer vi att ha en städdag. Vi samlas klockan 11.00 vid expeditionen. Årets städdag kommer ske tillsammans med våra grannföreningar Brickbandet och Norrby. Vid städdagen kommer personal från vår tekniska förvaltning finnas på plats vilket innebär att man kan ställa frågor till styrelsen och dem.

Under städdagen kommer vi främst att ägna tid åt att rensa ut de cyklar och övriga saker som fick ett rödvitt plastband knutet om sig vid den senaste städdagen. Dessa kommer under städdagen inte att slängas utan förflyttas till föreningens pannrum där de kommer att förvaras fram till vårstädningen.

När städdagen är färdig kommer vi att grilla korv tillsammans med de andra föreningarna vid den stora lekplatsen som angränsar till de tre föreningarna.

Årsstämma den 27 november
I år kommer årsstämman att vara den 27 november klockan 19.00. Plats för stämman är Brickbandets gemensamhetslokal på Dukvägen. Motioner inför årsstämman ska senast inkomma en månad innan med andra ord senast den 27 oktober klockan 19.00. Frågor till styrelsen skickas in senast en vecka innan.

Ytterligare information om vad som kommer att lyftas på årsstämman kommer att presenteras senare.

Installation av spaltventiler
Efter förra vårens OVK har styrelsen beslutat att det ska installeras spaltventiler i samtliga vardagsrum för att förbättra ventilationen. Se separat information från vår tekniska förvaltning som utkom den 10 september. Samma information finns även på föreningens hemsida.

Översyn av lägenheter

Styrelsen beslutade att vår tekniska förvaltare ska göra en översyn hos samtliga boende som har bott i bostadsrättsföreningen i mer än tio år.

Framtidsprojekt
Styrelsen har beslutat att under nästa vår göra fasadbyten på tre fastigheter. Därtill är avsikten att renovera tvättstugan (eftersom nuvarande tvättstugor är väldigt slitna) och byta sopsystem (då nuvarande både är kostsamt och inte sanitärt). För att utföra dessa projekt kommer mycket finansieras genom föreningens kassa men det kan även bli aktuellt att teckna ytterligare lån, men utifrån nuvarande ränteläge så kommer det inte påverka avgiften.

Trevlig kväll önskar styrelsen!

Kommentera