Sammanfattning av styrelsemötet 6/4

På styrelsemötet den 6 april gjordes statusuppdateringar av de tre större projekten vi för närvarande arbetar med dvs byte av sophanteringssystem, renovering av tvättstugorna samt kollektivt bredband.

Blanketten om andrahandsuthyrning har uppdaterats med information om att det nu är möjligt att hyra ut till juridisk person/företag. Blanketten finns tillgänglig på hemsidan.

Vägbommen som tagits bort vid Vadmalsvägen 13-15 kommer att ersättas och finnas på plats inom kort.

Inköp av ny torktumlare i tvättstuga 2 (röd) kommer att göras eftersom den nuvarande ofta varit trasig och orsakat omfattande reparationskostnader.

På ”vårdagen” den 25 april kommer det att finnas möjlighet att slänga grovsopor i den container som placeras vid Vadmalsvägen 19. Se mer info i den inbjudan som skickats ut.

Mvh,
Styrelsen

Kommentera