Sammanfattning av styrelsemötet 2/3

Vid vårt möte den 2 mars fortsatte våra diskussioner inför kommande beslut om de projekt vi planerar att genomföra under detta och påföljande verksamhetsår, såsom som kollektivt bredband, renovering av tvättstugorna och byte av sophanteringssystem. 

Vi har nu ett avtal med Kungslås som i fortsättningen kommer att hantera våra Qlicknycklar. För att beställa en nyckel skickar du ett mejl till styrelsen@brfriksby.se eller kommer till vår expedition. Styrelsen kontaktar Kungslås och beställer nyckeln, ytterligare info om det finns här på hemsidan (se tidigare nyhet).

Vi kommer inte att ha någon gemensam städdag tillsammans med Brickbandet/Norrby i vår. Vi kommer i stället den 25 april ha en informationsdag om vad styrelsen arbetar med samt att vi kommer att hyra en container för de som vill slänga skräp. Mer information kommer senare. 

För att ytterligare öka kompetensen hos styrelsemedlemmarna kommer vi att gå en utbildning hos Bostadsrätterna vad det innebär att ingå i en styrelse i en brf förening i början av juni. 

Mvh,
Styrelsen

Kommentera