Praktisk information inför byte av förvaltare

Hej grannar och god fortsättning!
Här följer praktisk information med anledning av att Brf. Riksby byter förvaltare vid årsskiftet. Följande ansvarsfördelning gäller därmed från 2019-01-01.
I stora drag så betyder bytet av förvaltare att hyresavierna kommer från Nordstaden och vår grannförening Brickbandet tar över skötseln av våra fastigheter.
Styrelsen Brf. Riksby
Föreningens expedition finns på Vadmalsvägen 19,
Representanter från styrelsen finns på plats varje helgfri måndag mellan 18.00 – 19.00.
Kontakt till styrelsen:
Telefon 08-25 77 98
Mail: styrelsen@brfriksby.se
www.brfriksby.se
Föreningens hemsida uppdateras regelbundet med information om föreningen.
Styrelsen ansvarar för:
– Gästlägenheten, bokning och debitering.
– Andrahandsuthyrning, godkännande och debitering.
– Parkering och garageplatser, kö till dessa samt hyreskontrakt.
– Hyreslokaler, kö till dessa samt hyreskontrakt.
– Beställning av Qlick-nycklar för portar, tvättstuga och cykelrum.
Ekonomisk förvaltning – Nordstaden Stockholm AB
Nordstaden Stockholm AB kommer att ta hand om föreningens ekonomi, samt avgifts- och hyres-administration från 1 januari 2019.
Kontakt till Nordstaden:
Telefon: 08-32 40 60
Mail: avi@nordstaden.se
www.nordstaden.se
Nordstaden ansvarar för:
– Debitering av avgifter för medlemslägenhet.
– Debitering av hyresavgifter för lokaler, bilplatser, gästlägenheten och andrahandsuthyrningen.
– Överlåtelser & pantsättning av bostadsrätter
E-faktura
Ni som önskar e-faktura framöver ansöker om detta hos er internetbank. Sök efter betalningsmottagare ”Nordstaden Stockholm AB”. E-faktura kommer att fungera fr o m kvartal 2 2019.
Autogiro
För er som idag betalar med autogiro kommer detta att fortsätta fungera som tidigare.
Har du inte autogiro idag men vill ha det framöver, vänligen skicka mail till avi@nordstaden.se för blankett. Autogiro kommer då att fungera från och med kvartal 2 2019.
Aviinformation
Logga in via hemsidan www.nordstaden.se  – portal för kunder, för att se din aviinformation. (login beställes via samma sida)
Ytterligare kontakt kring avierna, vänligen kontakta avi@nordstaden.se alternativt telefon 08-587 801 54.
Teknisk förvaltning ”Fastighetsskötsel” – Brf. Brickbandet
Kontakt till den tekniska förvaltningen:
Telefon: 08-26 50 31
Felanmälan: felanmalan@brfriksby.se
Brickbandet går även att besöka på Galonvägen 40.
Telefontid och besökstid mellan
8.00 och 11.00 måndag, tisdag, torsdag, fredag.
Brickbandet ansvarar från 1 januari 2019 för:
– All felanmälan för våra fastigheter samt åtgärder för dessa. Exempelvis lampor i trapphus, källargångar och tvättstugor m.m.
– Tvättstugorna, tillsyn, skötsel och åtgärder.
– Skadedjur, kontakt med Anticimex.
– Renoveringsansökningar.
Från 1 april även:
– Städning av trapphus samt tvättstuga
– Skötsel av grönytor och snöskottning
Akuta fel Vardagar – dagtid 07.00-16.00
Telefon 070-433 22 91
Akuta fel kvällar och helger
Dygnet Jour  08-18 70 00
Fel på tvättstugans maskinpark och andra smärre fel i fastigheterna får vänta till närmaste vardag.
Jourtjänsten är avsedd för akuta vattenläckor, avloppsstopp eller större el-fel, hela hus etc.
OBSERVERA att precis som tidigare kan lägenhetsinnehavaren komma att debiteras för utförda arbeten, detta gäller både felanmälan och jouranmälan. Vad som är föreningens ansvar och vad som är lägenhetsinnehavarens ansvar finns att läsa i föreningens stadgar, de finns på www.brfriksby.se.
Gott nytt år!
Önskar styrelsen

Kommentera