Nyhetsbrev Maj 2021

Publicerar nedan det nyhetsbrev som nyligen skickades ut till samtliga hushåll i föreningen även här på hemsidan.

Vi i styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla er medlemmar som hjälpte till med städning eller bara kom förbi och hälsade på föreningens vårdag den 25 april! Förhoppningsvis råder andra omständigheter i höst som gör att vi kan träffas för fika och korvgrillning som vanligt.

I samband med vårdagen presenterade vi i styrelsen vad som just nu är pågående projekt i föreningen, nedan följer en summering.

Bredband till alla lägenheter
En arbetsgrupp i styrelsen ser över möjligheten för föreningen att teckna kollektivt avtal för bredband via det befintliga bredbandsnätet i lägenheterna. Syftet med ett kollektivt avtal är att hela föreningen tecknar avtal med en och samma bredbandsleverantör till ett klart lägre pris än vad var och en av medlemmarna betalar för ett enskilt abonnemang. Förslaget som utreds innebär att vi ansluter oss till Stockholms Stadsnät tillsammans med BRF Brickbandet och BRF Norrby. Tillsammans är vi många lägenheter och kan pressa priset rejält, vi hoppas att inom kort kunna återkomma med mer information om detta.

Ny avfallshantering
Kostnaden för den sophämtning vi har nu har ökat med 18 % i år, och förväntas stiga ytterligare under nästa. Dessutom kommer det att i Stockholms kommun vara obligatoriskt att sortera ut matavfall från år 2023. Vi förbereder för detta genom att utvärdera tre leverantörer av sopstationer. Under tidig höst hoppas vi kunna presentera ett förslag på fyra alternativt fem platser i vårt område för dessa kärl, som hämtas och töms med kranbil. Den här förändringen kommer att minska föreningens kostnader för sophanteringen. På någon plats i området kommer det eventuellt att utökas med insamling av glas, plast och papper.

Renovering av tvättstuga
Vi planerar att renovera tvättstuga 1 (gul/grön) med nya maskiner, torktumlare och torkskåp. Ambitionen är att fräscha upp generellt samt utöka möjligheterna att tvätta så att fler kan nyttja tvättstugan. I samband med renoveringen planerar vi också att införa ett digitalt bokningssystem. Renoveringen omfattar inte tvättstuga 2 (blå/röd), som kommer att finnas tillgänglig under renoveringen och i sitt nuvarande skick.

Tidningskärl i området
Vi har i dagsläget fem kärl utställda i området för tidningsåtervinning. Eftersom det inte är så många som har papperstidning längre och det slängs en hel del annat skräp i dessa kärl har styrelsen beslutat att avsluta avtalet för detta och ta bort kärlen, vilket kommer att innebära en mindre besparing för föreningen. Sista tömning av dessa kärl kommer att ske vecka 26, efter det tas de bort.

Tomträttsavgäld
Stockholms kommun har höjt tomträttsavgälden från 2022 och tio år framåt. Det sker successivt under 5 år till den har höjts med 51 % från dagens nivå. Föreningen har 18 tomträttsavtal och 20 fastigheter, vilket innebär en stor kostnadsökning för föreningen som kommer att behöva finansieras.

Fjärrvärme och varmvatten
Stockholm Exergi är ensam leverantör av fjärrvärme i Bromma och föreningens kostnad för detta är stigande, ca en tredjedel av nuvarande avgift till föreningen går till att täcka den kostnaden. Tänk på varmvattenanvändningen, där kan alla hushåll tillsammans göra stor skillnad!

Höjning av avgiften till föreningen
Avgiften till föreningen har inte höjts på över tio år, men som går att läsa ovan har våra kostnader ständigt ökat. Styrelsen har därför beslutat att höja avgiften med 5 % fr o m 1 september. Hyresavgifter för bil och garageplatser höjs med 20 kr per månad och plats.

Med detta önskar vi alla medlemmar en härlig sommar!

Mvh, Styrelsen

Kommentera