Nyhetsbrev 1 2019

Hej grannar!

Här hittar ni det nyhetsbrev som under förra veckan också har delats ut till samtliga medlemmar.

Städdag den 27 april Lördagen den 27 april kommer vi att ha en städdag. Vi samlas klockan 11.00 vid expeditionen. Vid årets städdag kommer vi att bära ut en del av våra utemöbler och plocka skräp i området. Vi kommer även att ha en container på plats där man kan slänga grovsopor. Därtill avser vi att märka upp cyklar i cykelrummen. De cyklar som har kvar sin märkning vid höstens städdag kommer att flyttas från cykelrummet till pannrummet. Städdagen brukar sällan ta mer än ett par timmar. Styrelsen kommer att bjuda på kaffe och bulle på expeditionen. Passa även på att ställa frågor till styrelsen. Kom ihåg! Ju fler vi är desto snabbare går det.

Avtalet med Nordstaden och Brickbandet Sedan årsskiftet har BRF Riksby avtal med Nordstaden rörande ekonomisk förvaltning och med Brickbandet rörande teknisk förvaltning. Styrelsen är hittills nöjd med de nya avtalen då många praktiska saker åtgärdas snabbare med den nya förvaltningen. Därtill erbjuder Brickbandet närliggande service då de har lokaler på Galonvägen 40. Som medlem i föreningen är man givetvis välkommen att höra av sig till styrelsen med egna reflektioner.

Kontaktuppgifter till förvaltarna och styrelsen finns på hemsidan och på anslag i trappuppgången.

Märkning av parkeringsplatser Styrelsen ska ta in offerter för att märka upp föreningens parkeringsplatser med vita streck. Ambitionen är att detta ska vara utfört innan midsommar. Vidare har styrelsen sett en något ökad omsättning på parkeringsplatser.

Efter senaste ventilationskontrollen Efter förra vårens OVK har styrelsen åtgärdat de lägenheter som har haft mest akuta fel. Därtill diskuterar man fortsatt åtgärdsplanen. Föreningens medlemmar kommer att informeras om eventuella åtgärder i lägenheter samt vad som föreningen betalar och vad man som enskild medlem själv förväntas åtgärda, detta fördelas enligt föreningens stadgar. Kom ihåg att husen är gamla och att det därför är väldigt bra om man exempelvis öppnar fönstret efter man duschat eller badat.

Kommunikationsplan Den 17 mars publicerade styrelsen sin nya kommunikationsplan på föreningens hemsida. Kommunikationsplanen kom till efter ett beslut på den senaste årsstämman.

Framtidsprojekt Styrelsen har initierat arbetsgrupper för två framtida projekt. Det ena rör sophanteringen och det andra rör tvättstugan. Arbetsgrupperna har än så länge endast påbörjat sina arbeten. Men styrelsen anser att båda frågorna är viktiga, men att de måste hanteras ekonomiskt varsamt.

Även renovering av våra fasader kommer att fortsätta.

Vänliga hälsingar,
Styrelsen

Kommentera