Montering av nya spaltventiler i Brf Riksby

Hej grannar!

Styrelsen har beslutat om montering av nya spaltventiler i vår förening. Alla föreningens medlemmar har även fått samma information i sina brevlådor under dagen.

Varför:

Det har konstaterats att ventilationen behöver förbättras i lägenheterna. En god inomhusmiljö är viktig för vår hälsa och trivseln i bostäderna. Spaltventilerna ger mer tilluft till bostaden.

Vad:

En ny spaltventil kommer att monteras i vardagsrummet, centrerad i överkanten på fönsterkarmen på det stora fönstret i vardagsrummet. På Kvarnbacksv. 100-104, 119, 123, 127 och 131, Vadmalsv. 13-29 samt i några lägenheter på Damastvägen kommer fönsterventiler med ljuddämpare att monteras.

Vem:

Föreningens entreprenör är DN Bygg & Inredning AB, S:t Eriksgatan 24. Tel 08-545 717 70. DN Bygg & Inredning är välkända i Riksbyområdet och har utfört många arbeten åt grannföreningarna.

När:

Arbetet kommer att utföras från 7 oktober 2019 och vara klart 30 nov 2019. Du kommer att få en avisering från DN Bygg med exakt dag i ditt brevinkast.

Hur:

Arbetet tar 0,5 – 1 tim per lägenhet. Montörerna måste komma åt att utföra arbetet vilket betyder att du måste flytta på möbler, mattor, gardiner och annat som är i vägen och lämna fönsterbrädan tom. Montörerna kommer att täcka golvet vid fönstret med papp men om du har tillhörigheter i närheten som du är särskilt rädd om ber vi dig flytta undan detta själv.

Tillträde:

-Det bästa är alltid om man kan vara hemma själv. Om det inte går: Montörerna kommer att finnas i ditt trapphus på morgonen 07.00-07.30 för att ta emot nycklar. De kan legitimera sig.

-Ska du resa bort kan du lämna nyckeln i förväg till expeditionen på Galonvägen 40 C .

Märk nyckeln med ”Riksby” och ditt lägenhetsnummer i föreningen (inte Lantmäteriets 4-siffriga nummer). Expeditionen är öppen må-tis, tors-fre 8-11. Det finns också ett nyckeldropp till höger om ytterdörren, ovanför brevinkastet. Lämnar du nyckeln där måste den förstås vara ordentligt märkt. Behöver du hjälp med märkningen, kom in på expeditionstid så hjälper personalen till.

Tillträde måste lämnas, det är inte valfritt. Se stadgarnas § 46. ”Företrädare för föreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra. Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om särskild handräckning hos kronofogdemyndigheten.” Eftersom det är över 300 lägenheter i föreningen fungerar det inte att själv bestämma tid utan tidplan och avisering måste följas. Om Brf Riksby orsakas extra kostnader på grund av att du inte lämnat tillträde till bostadsrätten, kan dessa kostnader komma att vidaredebiteras till dig.

Frågor: Sivert Christoffersson 070-433 22 92 må-fre 07.00-16.00, frågor ang. tillträde, ventilation mm

Niklas Tannegård DN Bygg & Inredning tel 08-545 717 70 ang. montering. Se även tidaviseringen.

Kontaktperson för Brf Riksbys styrelse är Marie-Louise Domander, tel 070-6534800.

Vi tackar på förhand för ert goda samarbete i detta!

Styrelsen för Brf Riksby

 

Kommentera