Grillning

Kära Medlemmar,

Hoppas att alla har en härlig sommar framför sig! Med värmen har också brandförsvaret gått ut och varnat allmänheten om det varma och torra väder som råder och som ökar brandrisken.

Vi vill därför be alla medlemmar att vara extra försiktiga och följa de direktiv som kommer från myndigheterna när de grillar och lämna aldrig en grill på gården obevakad och att använda de grillplatser som föreningen tillhandahåller.
Ta med en hink med vatten ifall olyckan skulle vara framme!

Här kommer några tips direkt hämtade från brandförsvaret:

Grillning – tips

  • Placera grillen stadigt. Håll avstånd till byggnader och andra brandfarliga objekt! Placera inte grillen vid en träfasad, ett öppet fönster eller under ett tak.
  • Var försiktig med tändvätska! Den orsakar ett mer svårkontrollerbart brandförlopp. Välj hellre tändrör, tändklossar, tändpapper eller eltändare. Använd aldrig T-sprit för att tända en grill som slocknat. Det är livsfarligt. Flaskan kan explodera.
  • Elda bara med grillkol eller bricketter.
  • Ha släckredskap till hands, en hink vatten eller en vattenslang, så att du kan släcka om olyckan är framme. Om du grillar i naturen uppmanas du alltid till försiktighet. Är det torrt i marken kan en enda gnista räcka för att orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Den som på grund av oaktsamhet startat en brand kan ställas till svars för detta.
  • Många markbränder har startats av engångsgrillar. En engångsgrill är inte att betrakta som en säker grillplats.
  • När maten är färdig glöms grillen ofta bort. Tänk på att lägga ett lock på grillen, om lock inte finns, kyl kolen med vatten.
  • Kontrollera noggrant att kolen inte glöder efteråt! Tänk på att briketter kan glöda på insidan fast du hällt vatten över dem. Ett bra tips är att lägga aluminiumfolie i botten på grillen. När glöden är släckt kan du vika ihop folien till ett paket och låta det stå ute till nästa dag.
  • Kan du hålla i kolen med fingrarna är den kall nog att slängas. Låt annars grillen stå med locket på eller dränk kolen i vatten. Då slipper du vara den som orsakar en brand.
  • Lämna aldrig grillen utan bevakning.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

Kommentera