Fasadarbeten Kvarnbacksvägen 99-103, 105-107 samt 100-104

Istället för att knacka ner delar av fasaden har vi ändrat beställningen så att vi knackar ner all puts. Detta för att vara i linje med all tidigare fasadrenovering i Brf Riksby.

Detta har gjort att fasadarbetet tar längre tid.

Kvarnbacksvägen 105-107 beräknas vara färdigt den 14 augusti

Kvarnbacksvägen 99-103 beräknas att vara färdigt den 28 augusti

Kvarnbacksvägen 100-104 beräknas vara färdigt andra veckan i september.

Vem: Entreprenör är Svenska Tak och Puts AB. Stiven Karlsson 070-422 46 38

Hur: Först byggs ställningarna ett hus i taget. Därefter pågår arbetena på alla 3 hus samtidigt. Fasadarbetena går till så att man knackar ned all puts, lagar och färgar om. Plåtdetaljer byts.

Varför: Putsen börjar bli dålig och sitter löst på många ställen.

Hur påverkas de boende:

När fasadarbetena påbörjas måste balkongerna vara helt tomma. 

När ställningarna är uppe måste balkongen alltså vara helt tömd.

-Väv sätts utanpå ställningarna, det blir mörkare inomhus och man kan inte använda balkongen.

-Det blir stökigt, smutsigt och dammigt.

-Fönstren kan blir svåra att öppna under arbetet. Ring i så fall till Stiven Karlsson (tel ovan) och försök inte själv längre om du känner att det tar emot.

Hur påverkas hyresgästerna till garagen på Kvarnbacksv. 105-107: Man kan troligen inte bygga ställningarna så att alla tre kan få rum att köra in genom sin garageport. Man får i så fall parkera på garageuppfarten till dess ställningarna är borta.

Brf Brickbandet 2020-08-03

Sivert Christoffersson

Teknisk förvaltare

070-433 22 91

sivert.c@brickbandet.se

 

Kommentera