EXTRA föreningsstämma

Kära Medlemmar,

I helgen som var delades kallelse ut till samtliga medlemmar gällande en extra föreningsstämma för att utöka styrelsen / val av ny styrelse. Nedan finner ni kallelse och dagordning.

 

Kallelse till EXTRA föreningsstämma

Styrelsen för BRF Riksby har den 22 juni på styrelsemötet beslutat att kalla till extra föreningsstämma för val av ny styrelse fram till nästa årsstämma.

Valberedningen presenterar sitt förslag senast på stämman. Är förslaget färdigt  publiceras det på www.brfriksby.se så snart som är möjligt.

Valberedningen tar emot förslag på nya styrelsemedlemmar.
Valberedningen består av Tobias Wilbs och Maria Hagbom och nås på
maria.hagbom@reletik.se och tobiaswilbs@gmail.com

Datum och tid: Måndagen den 13 Juli 2020 kl. 19.00
Plats: Grillplatsen vid Vadmalsvägen 16
Dagordning:

  1. Öppnande
  2. Godkännande av dagordningen
  3. Val av stämmoordförande
  4. Anmälan av stämmoordförandens val avprotokollförare
  5. Val av två justerare tillika rösträknare
  6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  9. Avslutande

BRF Riksby

Org. Nr 702001-7807

Kommentera