Driftsättning av det nya bredbandet

Just nu installerar Ownit den nya utrustningen i våra hus för påkoppling av den nya bredbandslösningen. Det görs i turordning och kommer att variera när under dagen husen hinner kopplas in. Det kan tyvärr innebära viss nedtid av bredbandstillgången för medlemmarna och kan dessutom variera något. För vissa blir den kort och för andra kan den tyvärr bli lite längre (någon/några timmar). Vi ber er hålla ut och testa om ett tag igen om det inte hunnits kopplas in ännu. Hur du ytterligare frågor kring aktiveringen av bredbandet kan du kontakta Ownits kundtjänst.

Mvh,
Styrelsen

Kommentera