Genomgång av föreningens räkenskaper för åren 2017/2018 samt 2018/2019

Hej, Efter senaste årsstämman som hölls i november var det några frågor som uppstod gällande föreningens räkenskaper. Här följer en genomgång av Brf Riksbys resultaträkning för räkenskapsåren (1 september-31 augusti) för åren 2017/2018 (fortsättningsvis kallad 2017) samt åren 2018/2019 (fortsättningsvis…
Läs hela nyheten

Avbrott i varmvatten och fjärrvärme

Stockholm Exergi behöver reparera en läcka på fjärrvärmenätet. Värme och varmvatten kommer att vara avstängt under perioden: från 2020-02-11 23:00 till 2020-02-12 03:00 Under avstängningen finns kallvatten tillgängligt som vanligt. Efter avstängning kan ert varmvatten behöva spolas i upp till 10 minuter innan…
Läs hela nyheten

Sammanfattning från årstämman och de senaste styrelsemötena

Kära Medlemmar, Årsstämman Här är länkar till Stämmoprotokoll 2019 samt årsredovisning 2018-2019 Gällande de beslut och frågor som togs upp på stämman så jobbar styrelsen med att klargöra frågorna om årsredovisningen och presenterar dem så snart det är utrett. Gällande råttproblemet som finns i…
Läs hela nyheten