Årsstämma på onsdag den 27 november klockan 19.00

På onsdag klockan 19.00 äger årets stämma rum. Plats för stämman är Brickbandets gemensamhetslokal på Dukvägen 24.
På årsstämman kommer styrelsen redovisa årets årsredovisning samt svara på inkomna motioner. Det finns även möjlighet att ställa frågor till styrelsen. Om frågan är svår att besvara på stående fot så kommer styrelsen att återkomma med svar inom tre veckor.

Därtill kommer valberedningen presentera sitt förslag på ny styrelse. Under stämman kommer Omar Azam även presentera förslag till ny bredbands- och kabel tv-lösning.

Välkomna till årsstämman!
Styrelsen

Kommentera