Angående laddning av elbilar

Med anledning av att det framkommit att det finns medlemmar som idag laddar sina laddbara bilar på föreningens parkeringsplatser vill vi i styrelsen dela följande information.

I föreningen finns det idag eluttag i våra varm- och kallgarage. Dessa är avsedda för att kunna ansluta motorvärmare, inte till att ladda el- eller hybridbilar. Vårt nuvarande elsystem är inte anpassat för laddning av bilar och den ökade belastning det innebär, som vid olyckliga omständigheter kan orsaka brand. Om brand skulle inträffa är den som använder uttag för laddning eller på annat sätt agerat med oaktsamhet ansvarig för de skador som uppstår. Dessutom är det osolidariskt mot andra medlemmar att ladda sin bil på föreningens bekostnad. Detta gäller också om man kopplar annan elektrisk utrustning än motorvärmare till eluttagen.

Om du idag laddar din bil i någon av föreningens eluttag ber vi dig att omgående sluta med detta.

För platser där AWEMA erbjuder eluttag, har AWEMA det fulla ansvaret för dessa.

Avseende framtida möjligheter till laddplatser, kommer mer information att ges på årsstämman den 24 november.

Mvh,
Styrelsen

Kommentera