Ang problemet med råttor

Som ni säkert vet har vi sedan tidigare en del problem med råttor i vårt område. Styrelsen är medvetna om problemet och vi vill kort nämna vad som görs. Att komma till rätta med dessa problem är ett arbete som behöver bedrivas på både kort och lång sikt. Det finns inga enkla lösningar för problem med råttor, man måste arbeta på ett strukturerat sätt. Vi har kontinuerlig kontakt med vår tekniska förvaltare Nordstaden och med Anticimex om det här, så vi ber om ert tålamod och hoppas att specialister på detta kan lösa problemet så snart som möjligt.

Mvh,
Styrelsen

Kommentera