Sammanfattning från styrelsemötet 7 januari

Hej grannar!
Årsstämman beslutade den 28 november att styrelsen framöver ska skriva ihop en kortare sammanfattning av vad som diskuteras vid varje styrelsemöte.
I måndags den 7 januari hade styrelsen möte. Punkter som togs upp vid mötet var bland annat hur den första tiden med ny förvaltare har varit, status för medlemsinformation och OVK:n.
Första tiden med ny förvaltning:
Det har förvisso gått väldigt kort tid sedan föreningen bytte ekonomisk och teknisk förvaltning, men styrelsens intryck har hittills varit positiva. Två styrelsemedlemmar har inför bytet av teknisk förvaltning åter träffat ansvarig på Brickbandet och diskuterat praktiska frågor. Exempelvis är det nu Brickbandets tekniska förvaltningen som helt och hållet sköter förfrågningar rörande ombyggnation av lägenheter.Rörande den ekonomiska förvaltningen väntar Nordstaden på att Storholmen ska skicka över de sista siffrorna.
Status för medlemsinformation:
Information vid felanmälan har uppdaterats hemsidan. Även ny trappinformation om förvaltningen har uppdaterats och information till varje enskild lägenhet har delats ut. Därtill återkommer styrelsen om en mer detaljerad kommunikationsplan framöver.
Rörande OVK:n
Styrelsens ambition är fortsatt att utföra stickkontroller av 10% av lägenheterna (30 lägenheter) samt genomgång och konsultation rörande det senaste OVK-protokollet samt av det från 2011. Kontakt om detta har tagits med ACC Byggkonsult.
Rörande ventilationen i våra fastigheter kan det generellt vara bra att känna till att eftersom de är byggda på 40-talet har vi bara så kallat självdrag. Det innebär att fastigheterna inte har fläktar som drar ut luften från våra lägenheter utan det bygger på att medlemmarna själva behöver ta ett större ansvar och vädra vid t ex kokande av vatten, duschande med mera.
Vänliga hälsningar,
Styrelsen

Kommentera